Beskrivelse Holbæk 1832

 
 
 
 ForsideHolbæk Amt
 
 
 
 
 
 
 
Holbæk Amt bind 1 1Holbæk Amt bind 1 2
  
Indhold side:
 
I Odsherred 1.
Naturlig Beskaffenhed 8.
Veie 31.
De deri værende Kirkesogne 45.
Rørvigs Sogn 47.
Toldsted 62.
Hesseløen 66.
Høiby Sogn 68.
Annaberggaard 77.
Ellingegaard 78.
Borrevang 79.
Viig Sogn 85.
Asmindrup Sogn 91.
Grævinge Sogn 98.
Asnæs Sogn 105.
Faareveile Sogn 111.
Banken Værhøi 112.
Allersborg Slot og Gods (forhen Drarxholm) 119.
Egebjerg 125.
Odden Sogn 135.
Mindestøtten paa Oddens Kirkegaard 137.
Det Kongelige Odsherredske Gods 140.
De Kongelige Odsherredske Skove 145
 
II. Skippingsherred 153.
Veie 157.
Herredets naturlige Beskaffenhed 160.
De deriværende Kirkesogne 172.
Følleslev Sogn 172.
Egemarke Hovedgaard 176
Alkestrup Dito 177.
Nexelø 179.
Særslev Sogn 181.
Bregninge 184.
Bjergsted 190.
Dauerup Hovedgaard 192.
Astrup Dito 193.
Vidskinde Sogn 194.
Aunsøegaard 200.
Værslev Sogn 204.
Birkendegaard 206.
Jordløse 209.
Vesterbygaard Hovedgaard 212.
Holmstrup Sogn 214.
Benzonslund 220.
Seierøe 223.
Vallekilde Sogn 228.
Hørve Sogn 234.
 
 
 
 
Bind