Courmesvin Lovis des Hayes Baron de Courmesvin

Hoff. Bemældte Baron Courmesvin arriverede den 24. Junii til Helsingør,

Info mangler