Dannemarks Riges Historie af Ludvig Holberg

 

Fra Dannemarks Riges Historie af Ludvig Holberg Tomus II ugave 1856 - om Chr. IV. - skrevet 1731 - 1735

I det følgende er disse sider oversat uden ændringer kun oversat fra Gotiskske bogstaver til moderne bogstaver

 

Stavemåden er så nær originalen som mulig.

 

Evt. uforståelige ord er oversat i ()

 

(365) henviser til side tal i original bindet.

 Ludvig Holber skriver således den historiske berretning om Chr. 4 mindre end 100 år efter hans død, og det giver et noget andet billede end den bibliografi som er kendt i dag.

Ludvig Holberg skriver til Chr. VI:

 

Den stormægtige Monarch

 

Christian den Siette

 

konge til Dannemark og Norge,

 

De Wenders og Gothers m.m.

 

Min Allernådigste Urve=Herre og Konge

 

Jeg haver allerunderdanigst dediceret mit første og mindre historiske skrift til Deres Majestæt som KronPrins, og dedicerer nu i samme dybeste underdanighed dette mit sidste og større historiske brev  til Deres Majestæt som konge, håber allerunderdanigst, at Deres Kongelige Majestæt anseer med samme nådige øjen det sidste som der første, helst, sasom mit stedsvarende arbejde sigter til intet andet, end at nogenledes den Mangel, som her i landet har været på nødvendige Skrifter, i hvilken henseeden jeg ideligen har arbejdet, for vidt som mine ringe kræfter mig have villet tillade.

 

Deres Kongl. Majestæts allernådigste Protection herudi skal give mig nye kræfter til at fuldføre det øvrige, som jeg håber skal blive så vel Deres Kongl. Majestæt til behag, som Publico (publikum)  til Nytte.

 

Jeg forbliver stedse

 

Deres Kongl. Majestæts

 

Min Allernådigste Urveherre og Konges

 

Allerunderdanigste Tiener og Undersåt

 

L: Holberg