Friderik Kongens Vegne Joachim Friderik Churførsten af Brandenborg

Info mangler