Kjøbenhavns Beskrivelse 1800

Forside

Københavnsk Historisk Rund Rejse 1743 - 1800 -
folkeoplysning/ kulturoplevelse/ kulturformidling -
Rå Danmarks Historie skrevet lige når det sker -
Øjenvidne beretninger.


Vi søger Kontakt med sponsorer som vil medvirke til at producere en TV serie over denne spændende historiske beskrivelse af København
   
Kjøbenhavns Beskrivelse


Af Rasmus Nyerup

Professor i Litterærhistorien ved Kjøbenhavns Universitet

________________________________________

Kjøbenhavn, 1800.

Trykt hos Direktør Johan Frederik Schultz

Paa Prost & Grorehs Forlag

____________________

Deres Kongelige Højhed Kronprinds Friderik.

Naadigste Kronprinds


Følgende indhold:

vil løbende blive lagt op som Venstermenuer, som omskrivningen finder sted:

Afsnit 1: 


Første Kap. Angivelse af Byens og Bogens Indhold

Andet Kap. Kjøbenhavns Beliggenhed   


Tredie Kap. Tilbagesyn over Byens Tilstand i forrige Tider

                             § 1. Byens oprindelse og ældste Tilstand

                             § 2. Dens Forfatning i 14de og 15 de Aarhundrede

                             § 3. Under Kong Christopher af Bayren

                             § 4. Under Kong Christian 1 ste.

                             § 5. Under Kong Hans

                             § 6. Under Kong Christ. II.

                             § 7. Under Kong Fred. 1.

                             § 8. Under Kong Christ. III

                             § 9. Under Kong Friderich II

                             § 10. Under Kong Christ IV

                             § 11. Under Kong Friderich III

Afsnit 2:  

                             § 12. Under Kong Christ. V.

                             § 13. Under Kong Frid IV.

                             § 14. Under Kong Christ. VI

                             § 15. Under Kong Frid. V.

                             § 16. Under Kong Christ. VII


Afsnit 3: 

Fjerde Kap. Gjennemgang igjennem Kjøbenhavn Paa langs og paa tverts

                             Paa langs

                             Paa tverts

Afsnit 4:


Femte Kap. Kjøbenhavn betragtet som Residents og Hoved Stad

§ 1. Om Hoffet

§ 2. Regjeringscollegierne

Sjette Kap. Kjøbenhavn som Danmarks Hoved fæstning

                             § 1. Fæstningsverkerne

                             § 2. Garnisonen

                             § 3. Kjøbenhavns Borgere i militairisk Betragtening

Afsnit 5:


Syvende Kap. Kjøbenhavn som Søarsenal og den danske Orlogsflodes Station

                             Om Holmene

                             Om Dokken

                             Matroserne

                             Søofficiererne

Afsnit 6:


Ottende Kap. Kjøbenhavn som Universitetsstad og Videnskadernes Hovedsæde i Danmark

                             1 ste Afdeling Universitetet

                             2den Afdel. Det chirugiske Academie

                             3die Afdel. Veterinærskolen

                             4de Afdel Lærde Selskaber

                             5tr Afdel Bibliothekerne

                             6te Afdel. Naturaliesamlingerne

                             7de Afdel. Instrumentsamlinger

                             8de Afdel. Samlinger af Oldsager

                             9dde Afdel. Bogtrykkere og Boghandlere

                             10de Afdel. Periodiske Skrifter

Afsnit 7:
  

Niende Kap. Kjøbenhavn som Sæde for de tegnende skjønne Konster

                             § 1. Konstacademiet

                             § 2. Maleriesamlinger

                             § 3. Kobberstiksamlinger

                             § 4. Statper og andet Bildhuggerarbejde

                             § 5. Bygninger

Afsnit 8:
  

Tiende Kap. Kjøbenhavn som Handelsstad

                             Grossererne

                             Det asiatiske Compagnie

                             Børsen

                             Mæglerne

Afsnit 9:
  

Ellevte Kap. Fabrikkerne i Kjøbenhavn

                             Det kongl. Militære Klædemanufactur

                             Porcelainsfabriken

Afsnit 10:


Tolvte Kap. Haandverkene, Detailhandelen, og andre Haandteringer

                             Laugene i Kjøbenhavn

                             Om Bryggerlauget


Afsnit 11:   


Trettende Kap. Kjøbenhavns Municipalforfatning

                             § 1. Magistraten

                             § 2. De saakaldte To og tredive Mænd

                             § 3. Byens Qvarterer

                                    Om Nodemesterne

                                      Kjøbenhavnernes Skatter og andre Udgivter

Afsnit 12:


Fjortende Kap. Folkemængden i Kjøbenhavn


Afsnit 13:
  

Femtende Kap. Kjøbenhavns Proviantering

                             § 1. Fødevare

                             § 2. Vandvæsenet

                             § 3. Møllerne

                             § 4. Urmagerne

                             § 5. Brændsel


Afsnit 14: 

Sextende Kap. Brandvæsenet


Afsnit 15: 


Syttende Kap. Undervisnings og Opdragelses anstalter

                             Fattigskolerne

                             Fruelatinske Skole

                             Private Læreanstalter

                             Søcadetacademiet

                             Landcadetacademiet

                             Den kongelige Artilleriskole

                             Et gymnastisk Institut

                             Den jødiske Menigheds danske Skole

                             Skoleholderseminariet paa Blaagaard

                             Seminariet for at danne Lærere til de lærde Skole

Afsnit 16:
  
Attende Kap. Kirkevæsenet

fsnit 17:


Nittende Kap. Fattigvæsenet

fsnit 18:
 

Tyvende Kap. Medicinalvæsenet

                             § 1. Sundhedspolitie

                                    Renovation

                                    Canal Opmuddringen

                                    Begravelse udenfor Byen

                             § 2. Sygepleje

Afsnit 19:

Et og tyvende Kap. Sikkerhedspolitie og Justitsforfatningen

                             Om Gadebelysningen

                             Vægtervæsenet

                             Politibetjente

                             Politiretten

                             Hof og Stadsretten

                             Fængslerne

                             Inqvisitionscommisionen


Afsnit 20:


To og tyvende Kap. Beqvemmeligheder

1)      Adressecontoiret

2)      Postcoutoirerne og Befordringsvæsenet

3)      Assistentshuset

4)      Auctionsvæsenet

5)      Vejerboden

6)      Lodse og Lade pladse

7)      Torve og Sælgepladse

8)      Herbergergaarde Spiseqvarterer og Kaffehuse


Afsnit 21:


Tre og tyvende Kap. Kjøbenhavnernes Moro

                             Spadsereture

                             Samqvem

                             Klubber

                             Skydeselskabet

                             Baller og Concerter

                             Theatret

                             Dyrehaven:


I afsnit 2 - side 27 omtales det første rigtige Hospital i Danmark, som blev grundlagt af
Kong Friderich den 5 i Bredgade (Norgesgade) 68 til Amaliegade 1756.

Fundatz og Reglmentet findes under vestre menu Fundatz


Fundatz fors


Tag med på en rundtur i København 1748, hvor vi lader
Laurids De Thurah fortælle og præsentere i:

HAFNIA HODIERNA

forside hafnia
eller

Udførlig Beskrivelse om den

(denne tekst er i den originale tekst fra 1748 kun omskrevet fra Gotisk til moderne bogstaver -
således at teksten i sig selv er en historisk oplevelse, som giver et godt indtryk af datidens danske sprog
alle kobberstik med romertal er scannet billeder fra værket udgivet 1748) ) 

  
Kongelige Residentz og Hoved - Stad med Forklaring om alle de Merkværdigeheder
som denne store Stad nu omstunder indbefatter.
Udgivet Kiøbenhavn 1748

Klik på venstre menu:
Chrstiansborg Slot,
Rosenborg Slot 
Charlottenborg, Kgs Nytorv, Amalienborg
Kongelige Cancelie, Børsen, Proviant Huus, Første posthus
Kunstkammer, Kongelige bibliotk. 
Tøy - Huuset, Holsteins Palæ
Theatro Anatomico - Chirurgico