Marinefartøjerne som deltog

Marinefartøjerne som deltog
i togtet mod det

yderste nord.

 

Blandt norske og danske historikere hersker der en smule
forvirring med hensyn til hvilke skibe fra den dansk-norske marine som deltog i
inspektionsrejsen. Samtids kilder er også ret uklare på dette punkt. Vi kan
heller ikke helt stole på oplysningerne i de to dagbøger. Både Grubbe og
Carisius er mest optaget af det som foregik på kongeskibet Victor. Desuden er
der ikke overensstemmelse mellem dem når det gælder udsagn om hvile andre både
som deltog i togtet. Sådanne oplysninger har forfatterne da også nedskrevet i
eftertiden. Den mest pålidelig kilde er nok lensregnskabet fra Bergen 1599.

Det er en samtidig beretning som indeholder regnskab over
forsyningerne til krigsskibene (Lunsregnskabet fra Vardøhus 1599 er desværre
gået tabt.) På vej sydover opholdt eskadren sig i Bergen fra 21. juni og til
begyndelsen af juli. Beretningerne herfra fortæller for øvrigt om mange lystige
drikkelag. Ud fra det meste af tilgængeligt kildemateriale, har jeg udarbejdet
følgende fortegnelse over skibene som deltog i orlogsflåden. Jeg har også
medtaget enkelte oplysninger om skibene og om nogen af de mænd som deltog på
denne enestående færd.

Den dansk-norske marineflåde bestod ved udgangen af
1500-tallet af 18 skibe. Af disse deltog følgende skibe på rejsen nordover i
1599:

Victor

Mellemskib som kunne have en besætning fra 70 til 300
mand.

Bevæbning: 44 kanoner, deraf 8 halve kartover.

Levetid 1598 – 1636.

Kongens livsskib – Christian havde selv holdt opsyn med
værftet på Bremerholmen i København under bygningen af Victor.

Generalkaptajn: Christian Frederiksen.

Medhjælper: Hertug Ulrik (Mat Ulrik) – Christian IV´s
yngre bror.

Vicekaptajn: Mogens Ulfeldt (1569 – 1616). Fra 1610
rigsadmiral i Danmark- Norge.

Skippere: Christoffer Gulliksen og Michel Nep.

Chef for forsyningerne. Hans Bülow.

Styrmand: Anund Bagge, født i Trondheim og opvokset i
Finnmark, ansat i marinen fra 1597.

Hofpræst: Magister Anders Bentsen Dall – Fra 1601 biskop i
Norge.

Russisk tolk: Borkhart Gertsen – havde været i Rusland og
Finnmark 1594. Jørgen Kaas som tidligere havde været lensherre over Vardøhus,
var med på Victor som kendt mand.

I januar 1598 skrev kongen at han ønskede at skibet skulle
være færdigt til at sætte sejl næste forår (1599). Togtet nordover var altså
Victors første store jomfrutur.

Gideon

Også kaldet "Rigsadmiralen". Flagskibet i marinen før
Victor blev bygget.

Bevæbning: 38 kanoner, deraf 6 halve kartover.

Levetid. 1584 – 1617. Repareret og moderniseret i 1598-
1599, lige før rejsen mod nord.

Mellemskib som kunne have en besætning mellem 154 – 250
mand.

Admiral: Børge Trolle til Trolleholm – øverst kommando for
skibshøvedsmændene på de andre skibe (foruden Victor). Trolle havde i 1595
været med Hector nordover til Malmris i Rusland.

Vicekaptajn. Jørgen Urne.

Gideon var hovedskibet i det mislykkedes "bryllupstogtet"
til Skotland i efteråret 1589 da James VI måtte tage til Oslo for at gifte sig
med prinsesse Anna en ældre søster til Christian IV.

Josaphat

Bevæbning: 36 kanoner

Levetid: 1586 – 1619. Repareret i 1598.

Mellemskib

Høvedsmand (underadmiral): Skotten Alexander Durham til
Høysgaard. Mande fik et slagtilfælde under et drikkelag i Vardø 14/5. Han havde
en lang sejltid i den danske flåde, fra 1573. Durham var operativ leder –
admiral – på en stor rejse nordover i 1587. Opgaven var da at undersøge
omfanget af hollændernes nordenfart til Rusland.

Vicekaptajn: Henning Valstrup.

Skipper: Hans Simonsen de Lange, født i Bergen. På
hjemrejsen overtog han kommandoen på skibet, i stedet for den syge Durham. De
lange var med på togt til Kola i 1588.

Raphael

Bevæbning: 16 kanoner.

Levetid: 1582 – 1645

Mellemskib som kunne have en besætning mellem 140 – 200
mand.

Høvedsmand: Herluf Daa til Snedinggård. Født i Bergen
1565. Daa ledede "opfølgningstogtet" nordover i 1601.

Skipper: Rasmus Bentsen.

Hector

Bevæbning: 16 kanoner.

Levetid 1593 – solgt i 1605.

Høvedsmand: Jens Jørgensen.

St.
Michel

Bevæbning: 16 kanoner.

Levetid: 1581 – 1622

Lille orlogsskib som kunne have en besætning på ca. 160
mand.

Høvedsmand: Kield Baad.

Papegøjen

Levetid: 1592 – 1604

Lille orlogsskib

Høvedsmand: Peder Asmussen Vejle (Holst) (Han er ikke
kaptajn på Hector som Grubbe skriver).

Raabukken
(også omtalt som Hjorten)

Høvedsmand: Jacob Thrægaard. Han førte Hector under et
togt til Nord – Rusland i 1595.

Både Carisius og Grubbe skriver at Duen (eller Hvide Due)
indgik blandt skibene. Efter al sandsynlighed var båden ikke med nordover. Vi
ved med sikkerhed, at der var otte fartøjer med på togtet. Carisius har
medtaget Duen, men mangler Hector. Grubbe har medtaget Duen, men mangler
Raabukken.

Beslaglagte skibe:

Angelibrandt
(Angelika)

Måske fra Hull

Beslaglagt fra englænderne i Vardø 14.05

Dansk Kaptajn: Henning Valstrup

Skipper: Jørgen Holst.

Charitas

Beslaglagt fra englænderne 17.05 i Olenia.

Dansk kaptajn: Albert Skeel (fra 17.05)

Engelsk kaptajn: Wilhelm Tellier

Efter pres fra James I (engelsk konge fra 1603 og
Christian 4.s svoger) blev skibet givet tilbage 08.08.1604. Kaptajn Tellier fik
ubegrænset toldfrihed i Øresund de næste to år.

Defentionskib som førte 6 kanoner.

Lillium
Perthi

Beslaglagt fra englænderne 17.05 i Olenia.

Dansk kaptajn: Erik Urne (fra 17.05)

Enkelte oplysninger om at skibet skulle have forlist,
stemmer ikke.

Neptunus

Opbragt fra hollænderne i Vardø 29.05

Søpasset var to år gammelt og dermed ugyldigt.

Skipperen skudt (vådeskud) i Vardø.

Redder: Marcus de Vogelaer (1564 – 1619). Han sendte ofte
sine skibe nordover. Skibet var lastet med salt, vin og "en stor sum penge".
Den havde et mandskab på 18.

Dansk
kaptajn: Jochum von Bülow.

Desuden blev yderligere en båd fra Hull opbragt og
arresteret i Vardø 14.05. Den engelske båd Purchins, sandsynligvis også fra
Hull, blev taget i Dibin 16.05. Disse to blev sammen med mandskabet fra de
andre engelske båd, frigivet og sendt tilbage til England.