Persongalleri

Philipp Hertug Philipp af Holsten

Philip af Slesvig-Holsten-Gottorp (10. august 1570 - 18. oktober 1590) var den anden søn af Adolf af Slesvig-Holsten-Gottorp og Christine af Hessen-Kassel. Han var allerede med 17 år hertug i de gottorpske dele i hertugdømmerne Slesvig und Holsten. Men han døde allerede i 1590 kort efter stændernes hyldningen og blev efterfulgt af broderen Johan Adolf af Slesvig-Holsten-Gottorp.

 Ved hyldningen undlod Philip at hæve fingeren ved bekræftelse af stændernes privilegier. Han søgte derved at demonstrere, at han ikke aflagde ed på gamle rettigheder, men blot konkret anerkendte dem her og nu.