Persongalleri

Ranzov Holstenske Statholder Henrik Ranzov

Henrik (Heinrich) Rantzau (11. marts 1526 – 1. januar 1599) var en holstensk statholder i hertugdømmerne. Han udmærkede sig desuden som en kunstmæcen og forfatter til flere astrologiske værker. Han levede det meste af sit liv på godset Breitenburg i Holsten. Rantzau-slægten havde betydelig indflydelse i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Henrik Rantzau sad gennem næsten et halvt århundrede som statholder her; det vil sige at han var den danske konges stedfortræder. Gennem sine astrologiske studier stod han i nær kontakt med Tycho Brahe.

 Han døde nytårsnat 1. januar 1599.

Familiestruktur

 Heinrich Rantzau (†1497), amtmand over Steinburg Breitenburg-linjen starter med Johan Rantzau (1492-1565), feldherre og rigsråd

Henrik Rantzau (1526-1598), kongelig statholder i Hertugdømmerne oo 1554

Christine von Halle Frantz Rantzau (1555-1612)

Henrik Rantzau (1590-1644) til Schmool, holstensk landråd

Greverne Rantzau til Rosenvold starter med Otto Rantzau (1632 - 19. juli 1719) til Asdal og Rosenvold. Kammerherre, Gehejmeråd, storkorsridder, General, Ambassadør i Frankrig, Grevepatent 1671. Gift med Sophie Amalie Krag på Avnslev i 1670.

 Henrik Rantzau (1526–1599) den yngre, dansk rigsråd og stiftsamtsmand

 Gerd Rantzau (1558-1627), kongelig statholder i Hertugdømmerne oo II. Dorothea Brokdorf

Christian Rantzau (1614-1663), overstatholder, fra 1650 den 1. rigsgreve (Reichsgraf) af Rantzau

Ditlev Rantzau (1644-1697), kongelig statholder i Hertugdømmerne og 2. rigsgreve af Rantzau

Christian Ditlev Rantzau (1670-1721, formentlig myrdet af sin bror Wilhelm Adolf), 3. rigsgreve af Rantzau

 Wilhelm Adolf Rantzau (1688-1734), 4. rigsgreve af Rantzau

Poul Rantzau (†1579), herre til Bothkamp oo Beate Sehested Breide Rantzau (1563-1639) Josias Rantzau (1609-1650), feltmarskal for Ludvig 14. af Frankrig, marskal af Frankrig oo Hedwig Margarethe Elisabeth Rantzau, datter af Gerhard