Trap Danmark 1 Udgave

Frederik 7 2
 
Konge i Danmark da Kongeriget Danmark (Trap 1 udgave ) udkom:
Frederik 7.1848-1863
Frederik 7. (6.10.1808-15.11.1863), konge af Danmark 1848-63. Christian 8.s eneste søn, den barnløse Frederik 7., blev den sidste af Frederik 3.s mandsstamme på den danske trone. Derfor ville Kongelovens komplicerede arveregler træde i kraft ved hans død. Kongens regeringstid blev stærkt præget af den voksende modstand til Tyskland. I eftertiden huskes han dog især som giveren af Junigrundloven 1849, hvilket allerede i samtiden gav ham tilnavnet ”Frederik Folkekær”. Ved hans død gik tronen over til den glücksborgske sidelinje af den oldenborgske slægt.
 
Kongeriget Danmark - også kaldet Trap Danmark 1 udgave
her kommer via venstre menu´en løbende, en omskrivning, af hele værket
hver del vil såvidt muligt være med en efterfølgede tidsaktuel billedsamlig
 
Bind 1 forsdide
 
 
Bind 1 1 forside
 
 
Speciel Deel
Første Bind
I.
Den sjællandske Øgruppe
 
Almindelig Oversigt s. 3 - 5.
Kiøbenhavn S. 6 - 64
Frederiksborg Amt S. 65 - 129.
Kjøbenhavns Amt S. 130 - 207
Holbæk Amt S. 208 - 286.
Sorø Amt S. 287 - 391.
Præstø Amt S. 392 - 496.
 
 Bind 1 II forside
 
  
Første Bind
II
Bornholm
S. 497 - 556
Den fyenske Øgruppe.
Almindelig Oversigt S. 557 - 559
Odense Amt S. 560 - 680
Svendborg Amt S. 681 - 790.
 
Lolland og Falster med tilhørende mindre Øer (Maribo Amt).
Almindelig Oversigt S. 791 - 792.
Lolland S. 792 - 868.
Falster S. 869 - 899.
 
 
Dk 1 forside
 
Andet bind 1
 
Special Deel
Andet Bind.
I.
Almindelig Oversigt over Nørre-Jylland
 
S. 1 - 10
 
Følgende 6 Amter af Nørre-Jylland
 
Hjørring Amt S. 10 - 94
Thisted Amt S. 95 - 166.
Aalborg Amt S. 167 - 264.
Viborg Amt S. 265 - 404
Randers Amt S. 405 - 570
Aarhus Amt S. 571 - 628.
 
Andet Bind II
 
Speciel Deel.
Andet Bind.
II
Følgende 4 Amter af Nørre-Jylland.
 
Skanderborg Amt S. 629 - 709
Ringkjøbing Amt S. 710 - 822
Veile Amt S. 823 - 923.
Ribe Amt S. 924 - 1040
 
 
Supplement
S. 1 - 159.
 
Register.
S. 1 - 151. 
 
 
 Konger 1
 
Konger 2
 
Konger 3
 
Indholdsfortegnelse.
 
Det danske Monarchi.
 
I. Beskrivelse af Landet.
 
A. Hovelandet.
a. Beliggenhed og Størrelse.  .....................................................................Side 3.
b. Grændser (de omgivende Have, Fatslandsgrændse)...................................Sider 6.
c. Naturlig Beskaffenhed............................................................................Side 18
d. Producter.............................................................................................Side 32
 
B. Bilandene.
a. Færøerne.............................................................................................Side 41
b. Island..................................................................................................Side 42
c. Grønland..............................................................................................Side 45
d. De vestindiske Øer.................................................................................Side 47
 
 
II. Om Befolkningen.
 
A. Hovedlandet.
 
a. Befolkningens Størrelse.........................................................................Side 48.
b. Befolkningens Tilvæxt, Fødsler og Dødsfald..............................................Side 53.
c. Midellevetid.........................................................................................Side 58
d. Befolkningens Fordeling  efter Religionsbekjendelse..................................Side 60
e. Døvstumme, Døve og Blinde..................................................................Side 61
f. Familierne............................................................................................Side 62.
g. Talforholdet mellem Kjønnene................................................................Side 63.
h. Forholdet af Aldersklasserne..................................................................Side 64
i. Befolkningens Fordeling efter Næringsvei og Stilling...................................Side 66
k. Befolkningens Tæthed...........................................................................Side 70.
 
B. Bilandene.
 
a. Færøerne............................................................................................ Side 74
b. Island.................................................................................................Side 75
c. Grønland.............................................................................................Side 76
d. De vestindiske Øer................................................................................Side 77