Persongalleri

Uhlefeld Christoffer Uhlefeld Rigets Raad

Uhlefeld Christoffer Uhlefeld Rigets Raad, og Corfitz Uhlefeld

Christoffer Ulfeldt (død 1653) var dansk rigsråd.

Han var søn af Knud Ebbesen Ulfeldt til Svenstrup og Beate Huitfeldt.

 I september 1605 blev han gift med Maren Ovesdatter Urup.

 Han var i 1609 fændrik ved den skånske fanes rostjeneste og deltog i Kalmarkrigen. I 1612-18 var han forlenet med Heine Kirke, i 1618-19 med Froste Herred og fik derefter Gulland.

 I juli 1625 blev han rigsråd og krigskommissær i Skåne, fik derefter Laholm Len, ombyttede dette i 1627 med Tranekær Len og dette igen i 1629 med Helsingborg. I 1627 blev han generalkommissær på Fyn og Langeland. I den danske deltagelse i Trediveårskrigen blev han juni samme år kaldt til Christian 4. i Lauenborg.

 Umiddelbart efter at være blevet ridder af elefanten i 1633 sendtes han til et planlagt fredsmøde i Breslau, men kom kun til Frankfurt an der Oder og måtte vende tilbage med uforrettet sag. I 1637 og 1641 var han til herredage i Bergen.

 Ved Torstenson-krigens udbrud i 1643 fik han sammen med Tage Thott øverste ansvar for Skåne, men forlod i 1644 Helsingborg uden at efterlade nogen besætning, så byen kort efter måtte overgive sig til fjenden; selv tog han ophold på Malmøhus eller i Christiansstad. I oktober 1645 modtog han de skånske fæstninger tilbage af svenskerne, og det følgende år var han til grænsebesigtigelse mellem Skåne og Halland.

 I 1649 overlod han Helsingborg Len til sin søn Bjørn Ulfeldt.

 Han ejede, foruden Svenstrup, Råbelev, som han købte i 1616, og hvor han opførte en ny hovedbygning i 1637, Møllerød, Haneskov, Ugerup og Vandkive i Skåne.

 Den 24. oktober 1653 blev han begravet i Helsingborg.