Aalborghus Slot 1630

Aalborghus Slot ved Limfjorden blev opført af Christian
III i årene fra 1539 til ca. 1555 som et fæstningsanlæg, men det viste sig
snart at være ubrugeligt som fæstning. I stedet blev det hovedsæde for kongens
lensmand i Nordjylland og efter Enevældens indførelse for amtmændene – en
funktion slottet også har i dag, hvor det benyttes af Statsforvaltningen
Nordjylland.

Af det oprindelige slot er kun østfløjen tilbage i dag.
Den nuværende nordfløj mod havnen blev bygget af Christian IV i 1630-erne, og
den fritliggende bygning mod syd er fra 1808-09.