Adolf I__von_Schleswig-Holstein-GottorfHertug Adolf af Slesvig (25. januar 1526 på Duborg Slot i Flensborg – 1. oktober 1586 på Gottorp Slot i Slesvig by) var fra 1544 til 1586 hertug i de gottorpske dele i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Han var den tredje søn af kong Frederik 1. og Sophie af Pommern.

 Hertug Adolf gjorde Gottorp Slot til et virkelig regeringssæde. Der blev oprettet et egentlig kancelli og et rentekammer. Han fremmede handelen i hertugdømmerne og stod bag digebyggeriet og udbygningen af Husums havn. Han havde også planer om en kanalforbindelse mellem Nordsøen og Østersøen, som senere blev virkeliggjort med Ejderkanalen. Sammen med medhertugerne kong Frederik 2. og Hans den Ældre erobrede og delte han den hidtil frie bonderepublik Ditmarsken (i det nuværende Holsten).

 Hertug Adolf lod opføre slotte i Kiel, Tønning og Husum. Efter hertug Hans den Ældres død i 1580 blev de gottorpske dele udvidet med Tønder og Løgumkloster amter, landskaberne Nordstrand og Femern og Bordesholm Amt i Holsten