Ahlefeld, Ambtmand til Steinborst

Et uhistorisk sagn afleder slægtens herkomst fra greverne af Schwabeck, der 1152 fra Schwaben skal være flygtet til Hannover og her have grundlagt byen Alfeld. Den ældste kendte stamfar til hele slægten er Benedict Ahlefeldt, (død cirka 1340), hvis søn og sønnesønner tjente Valdemar Atterdag og havde betydelige pantelen og besiddelser i Danmark. I Hertugdømmet Slesvig erhvervede slægten godserne Søgård, Nør (ved Egernførde), Königsförde-Lindau (ved Ejderkanalen), Sakstorp (på halvøen Svans), Gelting (på halvøen Angel); i Hertugdømmet Holsten Bossee, Lehmkulen, Wittmold, Deutsch-Nienhof, Emkendorf, Kl. Nordsee, Haseldorf og Fresenburg.

Man kender indtil nu over 1300 fødte Ahlefeldter – der i rigdom og anseelse kappedes med Rantzau-slægten; De beklædte mange af de højeste embeder og titler i de danske kongers og de slesvigske hertugers tjeneste. Hans til Haseldorf Ahlefeldt faldt 1500 med Dannebrogsfanen i Ditmarsken, Godske Ahlefeldt (d. 1541) var den sidste katolske biskop i Slesvig. I Frederik 3.s tid spillede flere Ahlefeldter en fremragende rolle, særlig under Karl Gustav-krigen.

 Frederik Ahlefeldt (d. 1686), blev 1665 tysk rigsgreve og 1672 dansk lensgreve og erhvervede Grevskabet Langeland. Han er således stamfader til greverne af Langeland. Hans sønnesønnesøn Grev Christian arvede Grevskabet Laurvig i Norge og fik 1785 kgl. bevilling for sig og efterkommere til at føre navn af grever Ahlefeldt-Laurvig.

 Gehejmeråd Burchard Ahlefeldt til Eskilsmark fik 1672 patent som dansk greve. Medlemmerne af denne gren fik senere uindskrænket rang i gang og sæde som lensgrever, og overhovedet fik også titel af lensgreve.

 Slægten Ahlefeldt samlede store jordbesidelser: Olpenæs (ved Kappel), Køhoved (på halvøen Svans), Königsförde-Lindau (ved Ejderkanalen), Grevskabet Langeland med Tranekær Slot, Stamhusene Ahlefeldt (Broløkke) og Stamhuset Lundsgård, Baroniet Lehn, Stamhuset Egeskov, Herregårdene Eriksholm, Fjællebro, Hjortholm, Møllerup, Skovsbo og Ulstrup Slot.

Medlemmer af slægten

 Godske Ahlefeldt (død 1541), biskop i Slesvig by

 Claus Ahlefeldt (1614-1674), generalfeltmarskal og dansk befalingsmand i Norge

 Frederik Ahlefeldt (1623-1686), lensgreve til Grevskabet Langeland, dansk statholder i hertugdømmerne, storkansler

 Frederik Ahlefeldt (1662-1708), lensgreve til Langeland, dansk statholder i hertugdømmerne

 Frederik Ahlefeldt (1702-1773), lensgreve til Langeland, general

 Carl Ahlefeldt (1670-1722), gehejmeråd, lensgreve til Langeland, dansk statholder i hertugdømmerne

 Benedikt von Ahlefeldt (1678-1757), godsejer, direktør for Hamburger Oper, klosterprovst til Uetersen Kloster

 Frederik Ahlefeldt-Laurvigen (1760-1832), general, lensgreve til Langeland og Grevskabet Laurvig

 Charlotte von Ahlefeld (1781-1849), tysk forfatterinde

 Elisa von Ahlefeldt, 1788-1855, hustru til Adolphs von Lützow Immermanns veninde

 Sophie von Ahlefeldt, gift grevinde von Brockdorff (1848-1906)

 Walter von Brockdorff-Ahlefeldt (1887-1943), greve, tysk general under 2. verdenskrig