Hans Hansen Lillienskiold var en norsk embedsmand og historisk-topografisk forfatter. Han udgav flere historiske værker og værker om Finnmark og det høje nord.

Lillienskiold blev født i Bergen omkring 1650. Han blev uddannet i København og blev sekretær ved den dansk-norske ambassade i Stockholm i 1672. Senere blev han vicedommer og derefter dommer i Bergen og Güller. I 1684 blev han amtmand over Finnmark og boede i Vadsø fra 1687 til 1701.

Lillienskiold stod i stærk opposition til Bergens købmænd og udnyttelsen af fiskerbefolkningen og blev afskediget fra sin stilling som magistrat. Han fik senere oprejsning ved at blive udnævnt til amtmand over Romsdal og Nordmøre, men døde i København, før han kunne tage over. Han skrev Speculum Boreale (Nordspeilet) om forholdene i det høje nord. Lillienskiold efterlod sig mere end 6000.<> håndskrevne sider, mange med illustrationer i flere farver.

Lill1
Lill2
Lill3
Lill4
lill5
Lill6
Lill7
Lill8
Lill9
Lill10
Lill12
Lill13
Lill14
Lill15
Lill17
Lill18
Lill19
Lill20
Lill27
Lill55
Lill58
Lill60
Lill61
Lill62
Lill64
Lill65
Lill66
Lill67
Lill68
Lill70