Blåtårn.

Blå Tårn Københavns Slot

I forbindelse med kroningen 1596 blev residensens
middelalderlige Blåtårn forhøjet med seks alen og forsynet med et stort pompøst
lanternespir. Også trappetårnet forhøjedes og fik sit eget spir.

Københavns Slot med Blåtårn og Børsen i baggrunden