Borgmestergaard Amagertorv

Matthias Hansen Borgmestergård Amagertorv er fra 1616.
Fra en tid som var borgerskabets gyldne tid. Chr. 4 havde gjort København til
en moderne købstad, da han byggede Christianshavn og Børsen. Her var plads til
hundredvis af handlende, og snart var enkelte storkøbmænd næste lige så rige
som de rigeste adelige. Købmændene havde monopol på næsten al handel og havde
fra gammel tid eneret til borgmesterposterne i København.