Børsen

Børsen er en af Københavns ældste bygninger og er
sammen med Rosenborg Slot

og Rundetårn en af de bygninger, vi husker Christian IV
for. Børsen er bygget i nederlandsk renæssancestil, en præget af kongens smag,
bl.a. gavlkvistene og tårnet.

Christian IV havde i 1618 bedt ingeniør Johan Semb
anlægge en ny bydel, Christianshavn, og over til Christianshavn blev der bygget
en dæmning – den første “Amagerbro” (nu Knippelsbro).

Christian IV havde indset handelens betydning og
besluttede sig til, at København skulle gøres til fremtidens storstad og
handelscentrum. Man kunne ikke have en storstad uden en børs, så i 1618 bad
Kongen Lorenz van Steenwinckel påbegynde bygningen af Børsen på det sted, hvor
dæmningen til Christianshavn var landfast
med Slotsholmen. Netop som projekteringen af Børsen var påbegyndt, døde Lorenz
van Steenwinckel, så det blev hans bror, Hans van Steenwinckel, der overtog
sagen, og den 10. december 1619 blev Hans van Steenwinckel udnævnt til
bygmester med ansvar for at have alle kongens bygninger under tilsyn. Lorenz og
Hans van Steenwinckel var sønner af den belgisk fødte bygmester og stenhugger
Hans van Steenwinckel, som efter sin ankomst til Danmark i 1578 havde bistået
Christian IV med nye spir på både Helligåndskirken, Nikolaj Kirke og formentlig
også Blåtårn på Københavns Slot.

Byggeriet af Børsen

Byggeriet af Børsen var ikke helt ukompliceret, da den
skulle bygges på den nyopførte dæmning til Christianshavn. Dæmningen havde
endnu ikke fået tid til at sætte sig, så der blev bygget bolværk på begge sider
og rammet pæle ned i dæmningen. I 1620 påbegyndte man opførelsen af selve
bygningen. Kampestensfundamentet, murene og tagværket blev udført i årene
1621-23, og bygningen var først under tag i 1624. På dette tidspunkt lignede
Børsen dog langt fra den Børs, vi kender i dag. Gavlene og kviste på tagets
nordside blev først sat op i 1623-1624, og i august 1625 var spiret på plads.
Den østlige gavl blev først færdigbygget i 1640.

Siden da har bygningen skiftet udseende adskillige
gange for endeligt i 1883 at opnå sin nuværende skikkelse. Det var med
opførslen af kviste på tagets sydside i perioden 1879-1883, hvor også
tagbeklædningen blev ændret fra bly, blik og tegl til kobber.

Børsen som markedsplads

Børsen blev taget i brug sidst i 1620’erne, hvor man
udlejede boder. I stueetagen var der 40 boder med indgang fra gaden. Hele
børsbygningens første sal bestod stort set kun af et stort rum, hvor der i
midten af rummet og ved vinduerne også blev udlejet boder.

bc3b8rsen kc3b8benhavn

brsen 1

Børsen
fra Resens Atlas 1674