Bukta Handelssted

Fra Bossekop sejler vi den korte vej rundt om
Kongshavnsfjeldet med Komsa, som har givet navn til den ældste bosætningskultur
i Finmark. Lidt inde i bugten kommer vi til den gamle Kongshavnsbugten, som
kaldtes sådan fordi amtmanden havde sin rejsebåd liggende her. Altagård med den
gamle amtmandsbolig ligger på sletten længere inde.

Bukta er ikke noget gammelt sted, men bør nævnes som et af
kommunikationscentrene i området. J. C. Wendel var den første son havde slået
sig ned i Bukta, og opførte den nuværende (1942) hovedbygning, butik og
forskellige udhuse. Men da stedet lå mindre en mil fra Bossekop, kunne han dengang
ikke få handelsbevilling, og flyttede derfor til Hammerfest. Da F. N. W. Bull i
1877 overdrog Hasvik til sin søn, flyttede hans selv til Bukta og boede her på
sine gamle dage. Her havde han fra ca. 1872 drevet handel og
dampskibsekspedition. I 1879 kom F. N. W. Bulls søn Jacob Marentius Cederstrøm
Bull hjem fra udlandet. Han havde efter skolegangen i Tromsø studeret ved
handelshøjskolen i København og siden boet flere år i udlandet for sin
uddannelses skyld. Han fik handelsbrev og overtog dampskibsekspeditionen efter
sin far. Firmaet M. Bull blev snart kendt i Finmarken og videre ind over
landet. Stedet blev udvidet med bygninger til fiskeri handelen på stedet.
Trafikken til Elvebakken går naturligt over Bukta, og især Karasjok finnerne
havde en stor del af sin handel her. Store mængder af rensdyrkød og
finlandssmør kunne udføres herfra. Markedshandelen gik nu tilbage og
omsætningen kunne besørges gennem den daglige handel. Den gamle “Bull i Bukta”
levede stadig i 1942, virksom og vågen trods sine 94 år, og som den ældste
repræsentant for de gamle Finmarks slægter.

brudepar