Chr4. set fra Norge

Den aristokratiske fyrstestat 1536 – 1648, Christian IV.s regeringstid set fra Norge, med norske briller.

Christian 4.s magt overtagelse i 1556 blev både i samtiden og i eftertiden anset som et tidsskifte. Her er valgt at behandle hans lange regeringstid som en epoke i dansk-norsk historie

Olaus Magnus Carta Marina 1539