Christiania Oslo

Vinkelrette Gader
i det “nye” Christiania

Gennem de forgående århundreder brændte Oslo ned flere
gange. Husene var ofte af træ med tørvetag, og det gav ilden gode vilkår. Efter
storbranden i 1624 besluttede kong Christian IV at flytte byen til området ved
Akershus fæstning.

Det var en
moderne by, Christian IV ville opføre, og han var selv med i dens planlægning.
Byen skiftede navn til Christiania.

Christiania blev anlagt med europæiske storbyer som
forbilleder. Gaderne blev lagt vinkelret på hinanden, og de skulle være 15
meter brede. Der blev også opført høje forsvarsvolde rundt om bykernen, hvortil
der var adgang gennem byens tre porte. 1600 tallets Christiania kan man
fornemme i dagens bydel Kvadraturen. Her ligger bl.a. byens ældste rådhus, opført
i 1641.

International handel, specielt med England og Holland,
og stigende velstand prægede 1700-tallet. I 1716 blev byen da også angrebet af
Sverige, som belejrede Akershus, der dog ikke faldt.

Christiania
Chr. IV rådhus i
Christiania opført ca 1648
Kvadraturen (Oslo)