Christianopel se Kristianopel

Blev påbegyndt i 1599. Hans van Steenwinckel den ældre
ledede opførelsen af det beskedne anlæg, der var placeret på en smal odde i det
østlige Blekinge. I Kalmerkrigen blev byen uden større besvær indtaget af
svenskerne. Efter fredsslutningen blev fronten trukket tilbage til det
nordøstlige Skåne, hvor planen for Christiansstad blev afstukket i maj 1614.

Christianopolis