Christianspris

Christianspris eller Frederiksort var en dansk festning
nord for byen Kiel. I 1632 begynte Christian IV å bygge opp festningen på et
rettvinklet nes på vestsiden av Kielerfjorden på den slesvigske halvøya
Jernved. Formålet var å
sikre landet mot tyske tropper under tredveårskrigen.

Under
Hannibalfeiden i 1643 rykket imidlertid svenske tropper inn på festningen og
ble der inntil freden i Brømsebro i 1645. Deretter bemannet Danmark festningen
igjen. Etter Christian IVs død ble festningen revet på Frederik IIIs ordre. Men
i 1663 begynte man å bygge den opp igjen. Festningen ble konstruert som en
uregelmessig femkant med fem bastioner på hver side og en dobbelt vanngrav hele
veien rundt. I gravene befant det seg flere trekantede raveliner som delvis var
forbundet med hovedfestningen. På strandsiden utenfor vollene ble det oppført
flere skanser og sjøbatterier.

Gjenoppbyggingen
ble ledet av den danske militæringeniøren Henrik Ruse. Den nybygde festningen
skiftet navn under Frederik V til Frederiksort. Festningen var på sitt største
i 1790.

På 1800-tallet ble
festningen besatt to ganger. Vinteren 1813–1814 rykket svenske tropper inn i
kastellet og under Treårskrigen 1848 ble festningen endelig besatt av den
tysksinnede opprørshæren.

Etter 1864 ble det
bygget en stor marinestasjon på stedet og mange av de danske bygningene ble
revet. Av selve festningen finnes det nå bare enkelte bygninger, blant annet
østgraven og litt av sydgraven.

Frederiksort (tysk
Friedrichsort) ble til en liten forstad til Kiel. I 1966 ble de resterende
delene av festningsområdet fredet. Arealet er i privat eie og ikke tilgjengelig for offentligheten