Hoff. Bemældte Baron Courmesvin arriverede den 24. Junii til Helsingør,

Info mangler