Hedvig Eleonora, 1636-1715, svensk dronning, datter af Frederik 3. af Holsten-Gottorp, gift 1654 med Karl 10. Gustav. Hedvig Eleonora var Sveriges formelle leder for formynderregeringen for sønnen Karl 11. 1660-72 og igen for sønnesønnen Karl 12. en kort periode i 1697, da hun støttede Bengt Oxenstiernas bestræbelser på at knytte Sverige til England og Holland. Hedvig Eleonora havde store indkomster og ydede støtte til mange kunstnere, bl.a. Ehrenstrahl og Nicodemus Tessin d.æ. Indkomsterne blev benyttet ved en række byggerier, hvoraf Drottningholm slott er det betydeligste