En rejse fra Handelssted til Handelssted i Nordland

Hvis man i dag skulle planlægge en rejse til de gamle
handelssteder i Nordland ville det blive en besværlig opgave, som ville omfatte
brug af landevej, godsruter, lokalruter og hurtigruten. Det ville blive en
besværlig rejse med mange omstigninger og forgæves ture. Hvis vi ønsker at få den

rigtige oplevelse af Handelsstederne, deres indbyrdes afstand og
omgivelser, burde vi som i gamle dage sætte os i en gammel nordlandsbåd og
hejse sejlene eller måske tage årene til hjælp. Eller måske en moderne båd, som
giver os tid til tanker og fordybelse i de mange spændende oplevelser som
venter forude for stævnen. På denne måde vil vi komme til at opleve hvordan det
var at rejse i gamle dage da landevejen endnu ikke var brugbar. Søvejen var den
eneste og vigtigste kommunikationsvej i det nordlig Norge, og ud over dette
også grundlaget for alt erhvervsliv. Søvejen var måske også for nogle vejen til
rigdom og velstand.

Vort moderne skib giver os hermed muligheden for at lave
alle de afstikker vi har lyst til ind i fjordene og ude mellem øer og holme. Lad os kaste

fra land og påbegynde en rejse tilbage i historiens spændende

oplevelsesrige. Undervejs vil vi kigge os lidt om i landskabet, som giver os
lyst til at vide noget om de mennesker som boede på stedet, deres
familieforbindelser og arbejde på stedet, hvordan det udviklede sig, hvorfor
det ophørte og hvilken betydning stedet havde for samfærdslen. Endelig vil vi

se os om i de gamle huse og ruiner og lade disse fortælle historien så
autentisk som muligt og måske kan vi få et glimt af fortidens virkelighed, ide
huse som stadig står.

Vores rejse begynder ved Bindalen i syd og følger kysten

op til og uden om Lofoten og Vesterålen, helt til nord hvor Nordland møder

grænsen mod Finmark. Vi kan ikke nå at besøge alle handelsstederne, men vi
koncentrere os om de vigtigste, de største og mest typiske, som alle har en
historie at fortælle.

En kilde som har bidraget er:

N.A. Ytreberg: “Nordlandske handelssteder”, F.Bruns bokhandels forlag, Trondheim 1941

nordland
map-scandinavia