Komedier

Den Politiske Kandestøber, 1722

Den vægelsindede, 1722

Jean de France eller Hans Frandsen, 1722

Jeppe paa Bierget eller den forvandlede Bonde, 1722

Mester Gert Westphaler, 1722

Barselstuen, 1723

Den ellefte Junii, 1723

Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat, 1723

Ulysses von Ithacia, 1723

Erasmus Montanus eller Rasmus Berg, 1723

Don Ranudo de Colibrados, 1723

Uden Hoved og Hale, 1723

Den Stundesløse, 1723

Hexerie eller Blind Allarm, 1723

Melampe, 1723

Det lykkelige Skibbrud, 1724

Det Arabiske Pulver, 1724

Mascarade, 1724

Julestuen, 1724

De Usynlige, 1724

Kildereisen, 1725

Henrich og Pernille, 1724-1726

Den pantsatte Bondedreng, 1726

Pernilles korte Frøkenstand, 1727

Den Danske Comoedies Liigbegængelse, 1727

Den honette Ambition, 1731

Plutus eller Proces imellom Fattigdom og Riigdom, utg. 1753

Husspøgelse eller Abracadabra, utg. 1753

Philosophus udi egen Indbildning, utg. 1754

Republiqven eller det gemeene Bedste, utg. 1754

Sganarels Rejse til det philosophiske Land, utg. 1754

Digte

Peder Paars, 1719-20

fire Skæmtedigte, 1722

Metamorphosis eller Forvandlinger, 1726

Epigrammer (på latin), 1737, udvidet udgave 1749

Romaner

Nicolai Klimii iter subterraneum, 1741. (Overs. til da. af Hans Hagerup, 1742:
Niels Klims underjordiske Rejse.)

Essays

Moralske Tanker, 1744

Epistler, 1748–54

Moralske Fabler, 1751

Tre latinske levnedsbreve, 1728-1743

Historiske værker

Introduction til de fornemste Europæiske Rigers Historier, 1711

Dannemarks og Norges Beskrivelse, 1729

Dannemarks Riges Historie, 1732–35

Den berømmelige Norske Handel-Stad Bergens Beskrivelse, 1737

Almindelig Kirke-Historie, 1738

Den jødiske Historie fra Verdens Begyndelse, fortsat til disse Tider, 1742

Adskillige store Helte og berømmelige Mænds sammenlignede Historier, 1739–53

Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historier, 1745

Juridiske værker

Morals Kierne eller Introduction til Naturens og Folke-Rettens Kundskab, 1716

Landbrugsforhold

Betænkning over den nu regierende Qvæg-Syge med nogle oeconomiske Anmerkninger,
1745. Qvæg-Syge kaldes nu kvægpest