Frederiksborg Slot Hillerød

Frederiksborg
Slot blev bygget af Christian 4. i 1600-tallets første årtier og er Nordens
største renæssanceanlæg. Det nye byggeri skulle fremhæve og styrke Christian
4.s position som en magtfuld europæisk monark. Derfor er slottet rigt udsmykket
med symbolske og dekorative elementer som det imponerende Neptunspringvand og
Kongefløjens marmorgalleri

fred slot2
fredb chr 4

Frederik 2. s Frederiksborg før Chr IV rev det ned, til
venstre ses folkebygningerne som Chr. 4 lod stå, i forgrunden er det muligvis Frederik 2.

frederb-frede-2

Men da Christian efter faderens død blev indsat (1596)
som konge, lod han store dele af det gamle Frederiksborg nedrive for at
genopføre et langt større og prægtigere kongeslot i hollandsk renæssancestil.

Nybyggeriets første etape var opførelsen af lysthuset
kaldet Sparepenge eller badstuehuset, her kunne kongen i første omgang tage
ophold og følge det fortsatte slotsbyggeri. Senere brugte han huset til ophold
når han ville være i fred.

Sparepenge eller badstuehuset.

Kirkefløjen, som udgør slottets vestf løj, blev
påbegyndt i 1606 og stod færdig i 1617.

Der blev ikke sparet på noget; dygtige håndværkere blev
hentet rundt om i Europa. Overalt i den treskibede kirke ses fantastiske
udsmykninger: unikke intarsia¬arbejder i stolestaderne, bemalet og forgyldt
stuk i hvælvingerne, apostelfigurer i alle nicher og symboler på kongens
opgaver og pligter i buerne. Alt sammen som en stærk understregning af kongens
valgsprog: REGNA FIRMAT PIETAS (R F P), på dansk: “Fromhed
styrker rigerne”

Efter enevældens indførelse i 1660 blev Frederiksborg
Slotskirke salvingskirke. Den sidste salving foregik i 1840.

K