Frederiksborg Slotskirke

Frederiksborg Slotskirke var oprindelig kong Christian
IV’s fyrstekapel, tænkt og bygget som kongefamiliens private kirke uden adgang
for menigmand.

Kong
Christian IV er født på Frederiksborg i 1577, som hans far kong Frederik II
havde købt i 1560, og allerede i 1562 omtales en kirke, hvorfra der stadig er
bevaret en døbefont.

I 1859 ødelagde en brand store dele af Frederiksborg
slot, men kirken gik næsten fri.