Grøft – Dige

Samtidig med bygningen af Nyboder i ca.
1637, var det kongens hensigt at det omgivende areal skulle udvikle sig til en
udvidelse af København, som Chr. V havde markeret i 1629, ved at lade et dige
og en grøft forbinde dan gamle Nørrevold med Sankt Annæ skanse på det nuværende
Kastelsplads.

Kiöbenhafns Pompe- og
Spring- Vands Render