Ulrik Christian Gyldenløve (7. april 1630 på Jægersborg Slot – 11. december 1658 i København) var uægte barn af Christian 4. og Vibeke Kruse, hans 2. hustru Kirsten Munks kammerpige Ulrich Christian, som han altid er benævnt i samtidige dokumenter, fik i februar 1645 overdraget Skinnerup af sin far kong Christian IV, der havde købt den i sønnens navn 26. februar 1632. Det blev drengens mor Vibeke Kruse, der administrerede godset. Godset blev vurderet, og da selve hovedgården var meget ‘brøstfældig’, gav kongen 1636-37 ordre om at påbegynde byggeriet af en hovedbygning, der stod færdig i 1639, og 27. november 1643 besluttede kongen, at godset skal kaldes Ulriksholm. Ulrich Christian var da 13½ år gammel.

 Ulrich Christian Gyldenløve var generalløjtnant og havde den delvise kommando over Danmarks hær under Karl Gustav-krigen sammen med blandt andre rigsmarsk Anders Bille og chefen for hæren i Skåne Axel Urup. Da svenskerne stormede Kalvebod Strand i København, var Ulrich Christian allerede død (af malaria, kaldet tredjedagsfeber), og hans svoger Claus Ahlefeldt holdt Ulrich Christians del af volden. Her blev der udkæmpet en blodig kamp mellem den dansk-hollandske hær og den svensk-tyske hær.

 Gyldenløvesgade i København og Odense er opkaldt efter ham.

 Christian 5. havde også en søn med dette navn.

 Han er begravet i Vor Frue Kirke