Havøysund Handelssted

Fra Ingøy kan vi igen sætte kursen indover til lunere
farvande. Vi passerer den stejle Havøygavlen og stikker ind i det lune
Havøysundet, hvor handelsstedet ligger. Her var kirkested fra 1832 til 1865,
hvor kirken blev ført tilbage til Måsøy.

Første handelsmand på stedet var Andreas Outzen (se
Hammerfest). Han fik bevilling 31 december 1811 mod 10 rdl. banko, og det var
sandsynligvis ham som førte Cort Bucks hus fra Måsøy til Havøysund. Outzen var
i krigsårene syg af skørbrug, og døde af
vattersot i 1819. Kort efter blev stedet overtaget af Christian
Schwensen fra Talvik, som fik bevilling 24. januar 1821, mod 16 spd. i årlig
afgift Han var gift med Anne Cathrine Veigner (Wegener).

Nogle år efter kom Hans Jesper Sanner Ulich som handelsmand
til stedet. Hans bedrifter er omtalt under Loppa, og selv var han gift med
Serine Jensen. Mens han var andelsmand på stedet, kom i 1838 korvetten
“Recherche” på besøg for at overrække Ludvig Filips byste, som blev opstillet i
etagehuset – det samme som havde været hans bolig på Måsøy. Under besøget
tegnede ekspeditionens kunstnere Mayer og Lauvergne på stedet et par billeder
som senere blev udført i nydelige litografier. På Mayers billede ser vi kirken
i baggrunden, mens handelsmanden og hans kone står ved stranden og vinker til
en bortdragende båd. Laurvergnes billede viser os hovedbygningen set mod
facaden med alle de andre huse omkring – det hele i strålende morgensol.

Hans Ulich havde gæstgiveribevilling af 19 april 1825 mod
12 sp. i årlig afgift. Han drev stedet til en stor forretning, havde egen
lystyacht og gik under navnet “Finmarkskongen”. Hvem som siden ejede stedet er
uklart. I !865 anføres bare en faktor Johan Peter Franck fra Trondheim Omkring
1866 var Havøysund gået over til O. J. Wiig fra Levanger, tidligere faktor på
Repvåg, og fra ca. 1880 hans enke. Stedet havde almindelig handel, fiske
omsætning og tranbrænderi.  Som faktor
nævnes sønnen Carl Wiig. Ved århundredeskiftet var Havøysund gået over til H.
& G. Rasch.

På handelsstedet sår i 1942 stadig den gamle hovedbygning,
som blev flyttet hertil fra Måsøy. Det er en et – etagers laftet tømmerejendom
med stående panel og indgangsdør på den symmetriske facade. Over døren er der
en vindueskvist med skråtag, som fremhæver midterpartiet. Efter Lauvergnes
tegning at dømme har huset dengang været noget længere i østre fløj, eller har
haft en tilbygning der. Kajen på handelsstedet skal også være meget gamle,
sandsynligvis de samme som ses på billederne fra 1838.

havoysund