Helligåndskirken Våbenhuset

Våbenhuset, som er opført af små røde sten, stammer fra
Christian 4.s tid. Den stærkt svungne gavl er i bruksbarok. I portalens gesims
ses årstallet 1620 og den har været bestemt for Børsen, men opsattes på
Helliggeist omkring 1630. Topstykket bærer Christian 4.s monogram og derover en Helligåndsdue.

Helligaandskirken Copenhagen_porch