Hop og Hopseidet Handelssted

Ved Omgang vender landet indover til Tanna. Vi passerer
den gode fiskeplads Finnkongkeila, og drejer rundt om Segelnæset ind i
Hopsfjorden til handelsstederne Hop (Skjånes) og Hopseidet.

På ydre Hop har der “tidligere boet mange folk og stået en
herlig kirke med 3 tårne” hedder det i 1694. Men på den tid var den allerede
borte. Omkring 1750 var Hop helt ubeboet, skønt der var et godt fisker og en
fin havn.

På Hopseidet var der enge, som blev høstet af distriktets
beboere, og der boede i 1801 ti familier.

Den første gæstgiver var Isach Andreas Wahl, født i
Normandiet i 1768. Efter fortællingerne var han en fransk adelsmand som var
flygte fra revolutionen til Nordnorge. Men i et brev fra amtmanden 1788 – altså
før revolutionen  – fortælles det at Wahl
var købmand i Bergen, og ønskede at slå sig ned nordpå. I et rev fra 1791
hedder det at Wahl i nogen tid havde opholdt sig ved et fransk kontor. Han kom
også nordover, men forliste undervejs med skib og last. Wahl søgte derfor en stilling
ved tolden, men fik i stedet 12 oktober 1799 gæstgiverret på østsiden af
Hopseidet, mod 1 rdl. i årlig afgift. Wahl var gift med Else Sophie Schöning.
Han handlede på Hopseidet indtil 1820, men levede mest som købmand i
Hammerfest, hvor han døde i 1822.

Gæstgiveriet gik herefter over til hans svigersøn J. G.
Schanche i Tana, ved bevilling af 2. december 1823 og mod en afgift på 4 rdl.
Hopseidet var i 1822 vurderet til 8 køer og 2 får – et af de største landbrug i
Østfinmark. Stedet gik derpå ved bevilling af 28. juni 1831, over til Tromsø
købmanden H. U. Rist, men fra ham igen til J. G. Schanches svigersøn Hans
Michael Wedege. Han var gift med Else Sophie Scanche og fik gæstgiverbevilling
på Hopseidet 29. marts 1836. Disse boede måske her på stedet, men samtidig drev
Wedege fra 1842 handel på Skjøtningberg. Efter Wedeges død blev hans enke gift
med Cornelius Joakim Mørch Fermann, som fik bevilling 9. januar 185 på
Hopseidet og Skjøtningberg. Ved folketællingen 1865 var han bosat på Skjånes,
og var faktor for konsul Jens Chr. Jenoft i Hammerfest, som havde fået
bevilling på Hopseidet 8 december 1858. Fra ca. 1870 var Christoffer Tingstad
fra Trondheim bosat som handelsborger.

Handelen på  Hop
blev senere drevet af Hans Michael Kruse, gift med Fermanns steddatter Else
Sophie Wedege, og af hendes søskenbarn Johan Brix Garmann Schanche. Han var
gift med sit søskenbarn Elisabeth Schanche fra Polmark. Handelen på Skjånes
drives nu af hans søn Bjarne Schanche. Den gamle halvandens etagers bygning en
spidskvist midt i hovedfacaden, og er antagelig opført omkring 1850. Stedet er
ellers af staten overtaget i 1942 til internat, hovedbygningen er gjort til
bolig for internatbestyren og delvis ombygget.

Også Hopseidet med bebyggelse er købt af staten med en vel
100 år gammel etagebygning.

brudepar