Blåtårn

Blåtårn.

I forbindelse med kroningen 1596 blev residensens
middelalderlige Blåtårn forhøjet med seks alen og forsynet med et stort pompøst
lanternespir. Også trappetårnet forhøjedes og fik sit eget spir.