Thurah Bornholms Beskrivelse

 DocScan 6
 
Omstændelig og tilforladelig
Beskrivelse
over den i Øster-Søen liggende
Under
Det Kongelige Danske Herredømme
Blomstrende navnkundige Øe
Bornholm,
og 
Den ei langt derfra anlagde fortreffelige Fæstning
Christiansøe,
Hvorudi forklares, alt hvad merjværdigt om disse
tvende Lande, i deres nu værende Tilstand,
er at agte;
Hvortil end videre føies, hvad Historierne saa vel gamle 
som nyere derom meddele.
______________________
Kiøbenhavn 1756
Tryky hos C. G. Glasings Efterleverske,
ved Nicolaus Møller.
 
_________________________________
 
Denne bog om Bornholms Beskrivelse skrevet af Laurids de Thurah - er medtaget idet den danner grunlag for Pontoppidans Beskrivelse af Bornholm i" Den Danske Atlas"
 
INDHOLD Del I.
Side 4. Landets første Oprindelse
Side 4. Navnets Oprindelse.
Side 5 Lage, Størrelse Tav I., Befæstning, Havne, Tamme fireføddede Dyr, Vilde Heste
Side 6. Sygdom blant Hestene, Norske Heste Art, Horn-Qvæg, Landets Producter, Faar
Side 7. Kort over Bornholm
Side 8. Fruentimmerets Duelighed og Flittighed, Svaghed blant Faarene, Svin, Fleske-Handel
Side 9. Vilde Fyr Hiorter og Hinder, Jag, Vildtets Forminskelse. Rotter, Vand Rotter, Muus,
Side 10. Insecter,
Side 11 – 15. Bier, Tamme og vilde Fugle.
Side 15. Fiskerie.
Side 17. Korn-Avling
Side 18. Luft, Sygdomme
Side 19. Indvaanernes Complexion. Mediciner, Aaaer og Strømme.
Side 20. Klipper og Dale
Side 21 Skove, Merkværdighed om gamle Træer.
Side 22. Moser og Heder
Side 23. Flyve-Sand, Indbyggernes Naturel.
Side 24. Talrighed, Skikke.
Side 25 – 27. Love, Adelskab, Vidnesbyrd af Bornholms Lands-Ting.
Side 27. Rettergangs-Steder, Religion, Herskab, Øverighed.
Side 28. Privilegia, Kiøbstæder, Bøndergaarde, Herreder, Provstie.
Side 29. Øster-Herreds Kirke-Sogne.
Side 30 – 34. Øster Larsker Sogn Tav. II Tav III.
Side 34 – 41 Øster Marker Sogn
 
Indhold Del II
Side 1 Vester-Herred
Side 3 TAV V Fig 3, Fig 4
Side 5 Knudsker-Sogn
Side 14 Vester Mariæ-Sogn
Side 16 Sønder-Herred, Aker-Sogn
Side 18 Bolsker Sogn
Side 20 Poulsker-Sogn
Side 22 Peersker-Sogn
Side 24 Nørre-Herred, St. Clemens-Sogn, Tav IV Fig. 5.
Side 29 Olsker-Sogn
Side 31 Hammerhus
Side 33 Tav. VIII, TAB IX, TAV IX B.
Side 34 Gammelborg og Lilleborg-Slotter
Side 37 TAV IV. Fig 7
Side 38 Ruths-Sogn
Side 41 Landets Militaire Forfatning
 
Indhold Del III
Side 1 Rønne
Side 22 Hasle
Side 25 Svanike
 
Indhold Del IV.
Side 1 Nexøe
Side 11 Aakirke-bye
Side 19 Erke-Biskop - Provst - Præster
 
Indhold Del V
Bornholms Historiske Beskrivelse
 
Indhold Del VI
Christians-øe.
 
 
 
Kort