Holckenhavn Herregård

Holckenhavn Den
fynske herregård Holckenhavn/Ellensborg var det borgagtige pragtadels bolig,
som Chr. IV skulle konkurrere med da han byggede Frederiksborg slot.

Holckenhavn