Knippelsbro København

knippels bro_1620

Den første
bro var bygget af Chr, 4 i 1518 og var opkaldt efter den første bro passer var Hans
Knip, derfor kaldte borgerne broen for Knippels Bro - den blev nedtaget 1618

I 1641
blev Hans Knip bropasser, han boede i brohuset på Amagersiden.

I
1700-tallet  og ind i 1800-tallet – længe
efter Hans Knips død (1647) – kaldtes broen for "Christianshavns Bro", - men i
folkemunde kaldtes den for "Knippensbro" efter brohuset, der kaldtes
"Knippenshus".

Senere
forvanskedes navnet til "Knippelsbro" som har været navnet siden 1800-tallet.

Allerede
inden broen blev bygget besørgede Hans Knip færgefarten over vandet med både,
og det var almindelig talemåde, når man tog over med hans både, at man gik over
med "Knipsbro".

Kort tid
efter broen var bygget,  blev der opført
en toldbod ved enden af  broen på
Christianshavnssiden, isoleret ved siden af dæmningen, og den fungerede som
toldbod indtil 1630. Kongen solgte herefter denne tidligere toldbod den 17.
marts 1630 til tolder Jonas Hedemarck
(Heidemark, Heidemarck eller Heinemark).

Jonas
Heinemark solgte huset den 8. april 1633 til Hans Knip.

Hans Knip,
der var rådmand på Christianshavn fra den 14.juli 1641 til sin død den 27.
oktober 1647, ejede altså huset ved broens ende. Han havde også fået overdraget
tilsynet med broen og færdselen over denne og i sin egenskab af havnefoged
opkrævede han afgift af de skibe, der gik gennem broen.