Regeringen og Kalmerkrigen

Den aristokratiske fyrstestat 1536 - 1648, Christian IV.s regeringstid set fra Norge, med norske
briller.

Christian 4.s magt overtagelse i 1556 blev både i samtiden og i eftertiden anset som et tidsskifte. Her er valgt at behandle hans lange
regeringstid som en epoke i dansk-norsk historie.


Nordkalot

Nordkalotten


olaus cartamarina

Olaus Magnus, Carta Marina 1539