Persongalleri

Maitland Skotske Canceler Maitland

En passage fra et af Tychos Brahes breve viser hvordan improvisation af latinske vers kunne indgå i morskaben ved hans fester. Han beder en skotsk bekendt om at skrive et ære-vers til en af hans bøger:

Det samme har jeg bedt den højtærede kansler sir John Maitland om. Han har fine evner som digter - hvilket fremgår af det par digte han skrev på døren ind til jeres kongelige værelse , dan han var her sammen med Kongen (Chr. IV). Han skrev dem midt under drikkelag og samtaler, henkastet, med alligevel præcist og fyndigt. Da han rejse efterlod han dem som et minde, og de sidder der endnu.

Det er bevaret en hel række epigrammer af Maitland om Tycho og Uraniborg - men tre af dem kan identificeres med dem Tycho nævner i brevet, for de genfindes på et håndskrevet ark, der er bevaret på Det Kongelige Bibliotek i København, under overskriften: Den skotske konges kansler skrev følgende på Uraniborg, 20 marts 1590. (Håndskriftet stammer tydeligvis fra Uraniborg, for bagsiden er fyldt med astronomiske observationer, fortaget med Tychos berømte instrumenter.

Det første af disse lyder:

Musernes kongsborg, et smykke for verden, rival til Olympen,

Dejlige hus, din ånd svarer i værd til dit navn.

I et brev til Maitland selv fortæller Tycho Brahe at epigrammerne på døren siden er blevet afskrevet adskillige gange. Digtene cirkulerer altså: Man skriver hædrende digte til hinanden, gemmer dem til minde om personer eller begivenheder - og samler på hinandens. For Tycho har det naturligvis været velkomment at hans gæster rejser væk med afskrifter af de smigrende ord en betydningsfuld statsmand havde skrevet til ham .