Mogensen Vice-Amiralen Erik Mogensen

Vice-Amiralen Erik Mogensen, at Skippere og Tømmermænd havde faaet alt hvad som udkrævedes til at holde Floden i Stand med

Yderligere info mangler