Nielsen bekiendte Norske Student Lars Nielsen

Norske Student Lars Nielsen, som længe havde studeret under Jesuiterne i Løven, og giorde ham til Professor

Yderligere info mangler