Tott Hans Anklager var Hr. Tage Tott

Tott Hans Anklager var Hr. Tage Tott Befalningsmand paa Trundhiems-Gaard, hvilken actionerede ham for selsomme Forseelser

Info mangler