Persongalleri

Ulfeld Adelsmand ved Navn Jacob Ulfeld

Ulfeld Adelsmand ved Navn Jacob Ulfeld som har skrevet den første Danske Krønike på Latin som jeg nogle gange har citeret Jacob Ulfeld Rigers Kanceler, Herre til Ulfeldsholm, Eegerskov og Urup, avlede med Fru Birgitta Brokenhuus 11 Sønner og 6 Døttre, som vare: side 195