Jens Bangs Steenhus Ålborg

Udviklingen i provinsbyerne stod dog ikke tilbage for
København og dens købmænd – i Ålborg fandtes der også købmænd af en anselig
størrelse. En af dem var Jens Bang, som i 1623 – 24 opførte sit endnu bevarede,
storslåede stenhus, han blev en dominerende skikkelse i de salt og vin
kompagnier, som regeringen havde påbudt oprettet i 1621, efter at genudbruddet
af den spansk hollandske krig havde gjort tilførslerne usikre.

jens bang

Det er meget nemt at genkende
bygninger som er opført af Chr. IV eller på samme tid – den næsten alle den
typiske svungne gav, svungne toppe på langsiden og sandstens partier og bjælker.
Et godt eksempel er Jens Bangs Stenhus Ålborg og Borgmester Hansens gård på Amager Torv bygge i 1616: