Kastellet el Citadellet København

Grundlagt 1624 færdigbygget 1662 – 1665

Oprindelsen
til Kastellet, et forsvarsværk kaldet Sankt Annæ Skanse, blev grundlagt af
Danmarks byggelystne konge Christian IV den 28. oktober 1624.

Det var
meningen, at der skulle have været bygget et slot, så kongen kunne søge
tilflugt i Kastellet. Det blev dog droppet af økonomiske grunde.

Kastellet
blev ikke færdig i Christian IV’s regeringstid, og det blev Frederik III, som
forstærkede skansen. Efter svenskernes belejring af København i 1658–60, blev
den hollandske ingeniør Henrik Ruse (senere Rysensteen) tilkaldt for at om – og
udbygge skansen. Den fik navnet Citadellet Frederikshavn, men er bedre
kendt som Kastellet. I modsætning til resten af Københavns voldsystem var
Kastellet ikke kun rettet mod fjenden, men kunne også rettes mod byen.
Kanonerne kunne vendes og pege mod kongens egne undersåtter. På 1600-tallet
foregik militærvæsenets afstraffelser og henrettelser på Kongens Nytorv, men
blev senere flyttet til Kastellet. Først i 1790’erne forsvandt træhesten foran
hovedvagten, og straffen “stå på pælen” (barfodet på spidse pæle)
forsvandt, og spidsrod flyttede indendørs, fordi den afstedkom “idelige
offentlige spektakler”.

Kastellet Citadellet
Kastellet 1674 fra Resen Atlas