Knippelsbro København

knippels bro_1620

Den første bro var bygget af Chr, 4 i 1518 og var opkaldt efter den første bro passer var Hans Knip, derfor kaldte borgerne broen for Knippels Bro – den blev nedtaget 1618

I 1641 blev Hans Knip bropasser, han boede i brohuset på Amagersiden.

I 1700-tallet  og ind i 1800-tallet – længe efter Hans Knips død (1647) – kaldtes broen for “Christianshavns Bro”, – men i
folkemunde kaldtes den for “Knippensbro” efter brohuset, der kaldtes “Knippenshus”.

Senere forvanskedes navnet til “Knippelsbro” som har været navnet siden 1800-tallet.

Allerede inden broen blev bygget besørgede Hans Knip færgefarten over vandet med både, og det var almindelig talemåde, når man tog over med hans både, at man gik over med “Knipsbro”.

Kort tid efter broen var bygget,  blev der opført en toldbod ved enden af  broen på Christianshavnssiden, isoleret ved siden af dæmningen, og den fungerede som toldbod indtil 1630. Kongen solgte herefter denne tidligere toldbod den 17. marts 1630 til tolder Jonas Hedemarck
(Heidemark, Heidemarck eller Heinemark).

Jonas Heinemark solgte huset den 8. april 1633 til Hans Knip.

Hans Knip, der var rådmand på Christianshavn fra den 14.juli 1641 til sin død den 27. oktober 1647, ejede altså huset ved broens ende. Han havde også fået overdraget tilsynet med broen og færdslen over denne og i sin egenskab af havnefoged opkrævede han afgift af de skibe, der gik gennem broen.