Københavns Rådhus 1606 – 10

På billedet ser man
Københavns rådhus fra 1479 fra Gammel Torv. Det var et stort grundmuret hus i
to etager med hvælvet kælder. Ved en større ombygning i 1606-10 blev bygningen
udstyret med det ret markante tårn midt i billedet

På billedet her ser man
facaden mod Nytorv. Særligt karakteristisk ved rådhuset er de åbne arkader. De
blev delvist bevaret på det nye rådhus fra 1728. Både på dette og på billedet,
der viser rådhuset fra Gammel Torv, ser man tydeligt de renæssancetræk,
bygningen er blevet påført efter ombygningen i 1606-10; de kunstfærdige gavle
og det flotte spir samt de mange udsmykninger på bygningen.

Rådhuset brændte ned ved den
store brand i København i 1728.

Rådhuset fra Resens Atlas 1674