Københavns Vartegn

Leda og svanen i København
var en skulptur placeret på en høj søjle i Københavns havnebassin fra 1610
eller 1611 til 1795. Skulpturen var placeret lige ved tøjhusbassinet. Leda og
svanen kan ses allerede på Jan Diricksens prospekt av København fra 1611.

Monumentet blev til efter initiativ av Christian IV. Laurids de Thurah skriver fejlagtig –  i Den Danske Vitruvius at skulpturen blev
fragtet fra Kalmar til København som krigsbytte.

Søjlen med monumentet på
toppen var placeret på en kunstig sandbanke, nærmest en lille ø i
havnebassinet. Stedet var kendt som Havfruegrunden idet der var blevet
rapporteret et stort antal havfruer ret udenfor området ved tøjhuset.

Eftersom sejlrenden var blevet smallere og trafikken i havnebassinet øget
stod det i Veien og ble fjernet i 1795. Man ved ikke hvor monumentet ble af, men
kort før 1900 skal det ha ligget på en havegrund på Frederiksberg Allé.

den da1