Christian 4. og Annas Cathrines børn:

Chr. 4 og Anna Cathrine

Frederik, født og død i 1599

Christian, 1603-47, valgt som tronfølger. Gift i 1634 med Magdalene Sibylla af Sachsen.

Sofie, født og død i 1605

Elisabeth, 1606-08

Frederik, 1609-70, senere konge

Ulrik, 1611-33

Christian 4. og Kirsten Munks børn:

Christian 4 og Kirsten Munk

Kirsten Munk med Børn

Anna Cathrine, 1618-33

Sofie Elisabeth, 1619-57, gift i 1634 med Christian Pentz.

Leonora Christina, 1621-98.  I 1636 gift med Corfitz Ulfeldt (1606-64) der senere blev rigshofmester. Fra 1663-85 var hun fange i Blåtårn.

Valdemar Christian, 1622-56

Elisabeth Augusta, 1623-77, gift i 1639 med Hans Lindenov.

Frederik Christian, 1625-27

Christiane, 1626-70, gift i 1642 med Hannibal Sehested.

Hedvig, 1626-78, gift i 1642 med Ebbe Ulfeldt.

Marie Cathrine

Dorothea Elisabeth, 1629-87

Christian 4.`s børn med elskerinden Kirsten Madsdatter:

Christian Ulrik Gyldenløve, 1611-40, oberst, faldt i spansk krigstjeneste.

Christian 4.`s børn med elskerinden Karen Andersdatter:

Dorothea Elisabeth, 1613-15

Hans Ulrik Gyldenløve, 1615-45, gift i 1641 med Regitze Grubbe (1618-89)

Christian 4.`s børn med elskerinden Vibeke Kruse:

Ulrik Christian Gyldenløve, 1630-58

Elisabeth Sofie, 1633-54, gift i 1648 med Claus Ahlefeldt