Ladegården København

Ladegården, opr. avlsgård under Københavns Slot, anlagt i 1620. Ladegården
blev senere bortforpagtet og i 1648 overdraget Københavns statholder,
Christoffer Gabel. Den brændte under Københavns Belejring 1658-60, men blev
genopført og omkring 1700 indrettet til militærhospital, som under
pestepidemien i 1711 anvendtes som pesthospital. I 1766 solgte militæret gården
til Københavns Kommune, der først brugte den som anbringelsessted for
uhelbredeligt syge og afsindige og 1822-1908 som fattiggård og
tvangsarbejdsanstalt. Funktionen flyttedes herefter til Sundholm. Den sidste af
Ladegårdens bygninger blev nedrevet i 1937.